Stichting Regenboogmuziek
Kaarten reserveren

 

 

de Regenboog

 

De Regenboog

Het kerkelijk centrum “De Regenboog”, waartoe de bouwopdracht in 1996 werd verstrekt aan architectenbureau Huurman te Zoetermeer, moest aan verschillende voorwaarden voldoen. Vanuit de opdrachtgever: een multifunctioneel kerkgebouw, dat niet meer dan 1 miljoen (guldens!) mocht kosten, waarbij nog een ton opgeteld mocht worden op basis van zelfwerkzaamheid;met mogelijkheid tot uitbreiding.
Vanuit de burgerlijke gemeente: inspelen op bouwkundige omgeving; moderne horizontale structuur; steensoort wit of licht zandkleurig.
De architect Benno Oosterom voegde daar enkele doelstellingen aan toe:
herkenbare uitstraling in de omgeving; rekening houdend met de multifunctionele eisen toch niet zonder symboliek; bij binnenkomst belangrijkste functie direct herkenbaar; onder respectering van de bouwkundig strakke omgeving toch een ruimte met een zekere warmte, waarin de kerkelijke gemeenschap zich thuis zou kunnen voelen.

Het was uiteraard een hele toer om deze voorwaarden te verwerken in één harmonisch ontwerp. Nadat enkele concepten het niet hadden gehaald resp. bij de kerkelijke en de burgerlijke gemeente, kwam er een ontwerp tot stand, dat door alle betrokkenen met vreugde werd begroet.
Gezien de ligging in de wijk en de strakke vormgeving van de woontorens in de onmiddellijke nabijheid, besloot de architect tot een symmetrische vorm: hij plaatste het gebouw dat a.h.w. uit een aantal kubussen is opgetrokken onder een hoek van 45gr. op de buitenkant van de kromming van de Nathaliegang. Geïnspireerd door ontwerpen van Dudok, Oud en Brandes gaf hij het gebouw een eigen karakteristieke stijl.
Bij de entree wordt de aandacht direct gericht op de centrale ruimte, de kerkzaal die a.h.w. een segment van een cirkel vormt. Ook de telkens hoger geplaatste raampjes richten de blik vanzelf op het liturgisch centrum en naar boven. Bij de uitbreiding in 2002 is deze structuur behouden.
De aankleding is gekenmerkt door eenvoud. Een kleurige decoratieve bekleding op de zijwanden herinnert aan de naam De Regenboog, teken van hoop.

Het kerkelijk centrum is niet alleen een huis van de protestants christelijke kerkgemeente. Het kerkbestuur vindt het van belang dat het gebouw ook zijn plaats in de buurt heeft en zet nadrukkelijk de deuren open. Zo is er elke vrijdag inloophuis en periodiek een gezelligheidsmaal, dat openstaat voor ieder die daaraan deel wil nemen. Het bestuur stelt tevens de kerkzaal beschikbaar voor de concerten en literaire avonden van de Stichting Regenboogmuziek. Een centraal in de wijk gelegen ruimte met diverse mogelijkheden wordt daarmee toegankelijk voor publiek gebruik, waarmee de kerk een extra functie in de samenleving vervult. Niet alleen de kerkgangers op zondag, maar ook vele anderen hebben in de loop der jaren hun weg gevonden naar De Regenboog, waar “altijd wel iets te doen is”.

Wat je van buitenaf niet kunt zien maar wel sterk door ons is ervaren:
de kerkzaal heeft een uitstekende en door verscheidene uitvoerende musici hogelijk geprezen akoestiek, die zich bij uitstek leent voor kamermuziek en andere kleinschalige voorstellingen.

(gegevens over de architectuur zijn ontleend aan een nota van de architect)

 

de Regenboogkerk
 
 
Protestantse wijkgemeente Rokkeveen te Zoetermeer
 
Pelgrimshoeve
 
Floravontuur
 
 
copyright © Stichting Regenboogmuziek 2010 -