Stichting Regenboogmuziek
Kaarten reserveren
 

Over de Stichting Regenboogmuziek

De Stichting Regenboogmuziek werd opgericht in 2008 op initiatief van de pianist Bas van Westerop in samenwerking met de protestante wijkgemeente Zoetermeer.

De Stichting heeft tot doel een bijdrage te leveren aan het culturele leven van Zoetermeer en omstreken. Zij doet dat door het organiseren van concerten in kerkelijk centrum De Regenboog.

Onze visie

Zoetermeer is een stad met veel goede voorzieningen, die niet alleen de inwoners van de stad bedienen, maar tevens een regionale functie hebben.
Ook op cultureel gebied is er het nodige te vinden: er is een grote bioscoop, er zijn theaterzalen en diverse poppodia.

Op het gebied van de klassieke muziek is er echter weinig aanbod. Voor het Stadstheater maakt het slechts een zeer bescheiden deel uit van de totale programmering. Daarnaast zijn er alleen de lunchconcerten en orgelconcerten in de Oude Kerk en enkele zeer bescheiden particuliere initiatieven in de vorm van huisconcerten.

De Stichting Regenboogmuziek wil in deze leemte voorzien door een aanbod van kamermuziekconcerten van hoog niveau met een lage toegangsdrempel.

Onder hoog niveau wordt verstaan: musici die tenminste nationaal en zo mogelijk ook internationaal om hun kwaliteiten bekend zijn of op weg daar naar toe zijn.
Onder een lage toegangsdrempel wordt verstaan: het gebodene moet voor een
breed publiek aantrekkelijk zijn. Het nieuwe wordt daarbij niet geschuwd, maar wordt gebracht als onderdeel van een uitnodigend programma.

In volgende documenten vindt u meer informatie over het beleid van de vereniging:

 

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Frits Von Meijenfeldt
Penningmeester: Cokky Opschoor
Secretaris: Tineke Blankespoor
Bestuurslid: Dries Piening

Artistiek leider van de serie kamermuziekconcerten is pianist Bas van Westerop.

 

Overige gegevens

Stichting Regenboogmuziek
Nathaliegang 263
2719 CR Zoetermeer

KvK: 27330661
RSIN: 820139294
IBAN: NL50INGB0005899824 t.n.v. Stichting Regenboogmuziek te Zoetermeer

 

Lees hier meer over het gebouw en de zaal.

 
 
 
Protestantse wijkgemeente Rokkeveen te Zoetermeer
 
Pelgrimshoeve
de Regenboog
copyright © Stichting Regenboogmuziek 2010 -